Strona Główna

FAMAR S.J. jest producentem: W zakresie działania spółki są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie chemii i przemysłów pokrewnych oraz wdrażanie ich rezultatów do praktyki produkcyjnej.